Personvernserklæring

Norkem, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn kundeopplysninger og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse og adferdshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Behandling av opplysninger

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, som å fylle inn kontaktskjema, sende oss e-post med en forespørsel eller ringe oss. Ved å fylle ut og sende inn kontaktskjema, sende oss e-post eller ringe oss, samtykker du at Norkem AS benytter dine persondata (navn, e-post adresse, selskapsnavn og telefonnummer) for å gi deg relevant informasjon og tilbud. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen?

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kundeforhold via e-post, telefon og postutsendelser.

Statistikk

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til å hente statistikk om hvordan besøkende benytter nettstedet. Norkem.no bruker analyseverktøyet Google Analytics. Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel mobil/PC/nettbrett, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester som internettadresse (IP-adresse), land, organisasjon (ut fra IP-adresse) og skjermoppløsning. For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på m.m. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller ved samtykke.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Du har blant annet:

  • Rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15)
  • Rett til utlevering/dataportabilitet av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20)
  • Rett til å fremme en innsigelse (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 21)
  • Rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 16)
  • Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18)

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kundeforhold lagres i 3 år etter forholdet er avsluttet, i tråd med alminnelig foreldelsesfrist. Dette for å kunne behandle eventuelle endringer, innsigelser eller avvik etter opphør. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:
Post@norkem.no